Etiketter

,

These photos are all taken in an area very close to where I live – Pålsundsparken och Pålsundet. This autumn all the trees and bushes will be taken down here and the boats and jetties will disappear forever. Why? To make room for a bike way. This plan must be stopped! Save Pålsundet!

http://palsundet.com/

FÅGELRIKEDOM

Under åren 2000 – 2018 har det till Artportalen  i det aktuella området – Pålsundet och Pålsundsparken – rapporterats 70 olika fågelarter. Alla fynd rapporteras inte till Artportalen så till de 70 kan läggas exempelvis rörhöna. Det är givetvis lummigheten och växtlighetens variationsrikedom som drar fåglar, inte asfalt och betong. Och inte bara fåglar – vi har haft regelbundna besök av bäver.

Sothönor häckar i vårt område och likaså starar, som numera är rödlistade som sårbara (VU). I samma pil som stararna brukar ha sin bohåla satt i höstas den slagguggla som en tid uppehöll sig i vårt område och väckte stor uppståndelse, inte bara bland skådare. Den vackra sommarsymbolen för Stockholm, Silltruten, rödlistad som nära hotad (NT) häckar också här liksom Gråtruten (VU). Den senare dock inte längre varje år. Rörhöna, skäggdopping och stjärtand (VU) har varit på besök och för någon vecka sedan  också sjöorre. Gråhägrar spatserar omkring på bryggorna och vigg och knipa kommer simmandes med ungar.

På höstarna kommer stora flockar av gråsiska och grönsiska för att kalasa på alkottarnas frön. Också steglits och andra fåglar gillar dessa frön. Ur mångfaldsperspektiv är alen för övrigt en synnerligen värdefullt träd: ”Klibbal ger mat och skydd till andra arter. Ett flertal insekter, lavar och svampar är helt beroende av detta träd för sin fortlevnad. Den är en pionjärart, som koloniserar ledig mark. och formar blandade skogar genom att andra arter kan tillkomma där klibbal växer.”

Nedan följer ett bildpanorama över såväl vanliga som lite ovanligare fåglar i det område som politikerna bestämt sig för att massakrera. Denna massaker måste stoppas!

Sökparametrar: Fåglar 2000 – 2018 Pålsundet, Södermalm, Srm Pålsundsparken östra, Södermalm, Srm Pålsundsparken västra, Södermalm, Srm Pålsundet, Långholmen, Srm

 

  Artnamn Vetenskapligt namn Auktor Rödlistekategori Antal
1. Knölsvan Cygnus olor (J.F.Gmelin, 1789) 10
2. Sångsvan Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 2
3. Kanadagås Branta canadensis (Linnaeus, 1758) 22
4. Gräsand Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 30
5. Stjärtand Anas acuta Linnaeus, 1758 VU 4
6. Vigg Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) 11
7. Sjöorre Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) 12
8. Knipa Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) 5
9. Storskrake Mergus merganser Linnaeus, 1758 7
10. Skäggdopping Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 2
11. Storskarv Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 4
12. Gråhäger Ardea cinerea Linnaeus, 1758 11
13. Havsörn Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) NT 6
14. Duvhök Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) NT 14
15. Sparvhök Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 3
16. Tornfalk Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 1
17. Sothöna Fulica atra Linnaeus, 1758 52
18. Trana Grus grus (Linnaeus, 1758) 1
19. Skrattmås Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1758) 8
20. Fiskmås Larus canus Linnaeus, 1758 7
21. Silltrut Larus fuscus Linnaeus, 1758 NT 15
22. Gråtrut Larus argentatus Pontoppidan, 1763 VU 3
23. Havstrut Larus marinus Linnaeus, 1758 1
24. Fisktärna Sterna hirundo Linnaeus, 1758 3
25. Tamduva Columba livia (domest.) 10
26. Skogsduva Columba oenas Linnaeus, 1758 4
27. Ringduva Columba palumbus Linnaeus, 1758 23
28. Slaguggla Strix uralensis Pallas, 1771 160
29. Tornseglare Apus apus (Linnaeus, 1758) VU 1
30. Större hackspett Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 8
31. Ladusvala Hirundo rustica Linnaeus, 1758 3
32. Sädesärla Motacilla alba Linnaeus, 1758 12
33. Sidensvans Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) 5
34. Strömstare Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 4
35. Gärdsmyg Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 7
36. Koltrast Turdus merula Linnaeus, 1758 21
37. Björktrast Turdus pilaris Linnaeus, 1758 32
38. Ärtsångare Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) 2
39. Törnsångare Sylvia communis Latham, 1787 6
40. Trädgårdssångare Sylvia borin (Boddaert, 1783) 1
41. Svarthätta Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 10
42. Lövsångare Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 1
43. Rödhake Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 9
44. Näktergal Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) 6
45. Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) 1
46. Grå flugsnappare Muscicapa striata (Pallas, 1764) 2
47. Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) 12
48. Stjärtmes Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 1
49. Blåmes Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) 7
50. Talgoxe Parus major Linnaeus, 1758 8
51. Nötväcka Sitta europaea Linnaeus, 1758 5
52. Trädkrypare Certhia familiaris Linnaeus, 1758 2
53. Varfågel Lanius excubitor Linnaeus, 1758 2
54. Nötskrika Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 9
55. Skata Pica pica (Linnaeus, 1758) 16
56. Kaja Corvus monedula Linnaeus, 1758 3
57. Kråka Corvus corone Linnaeus, 1758 11
58. Gråkråka Corvus corone cornix Linnaeus, 1758 2
59. Korp Corvus corax Linnaeus, 1758 1
60. Stare Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 VU 44
61. Gråsparv Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 8
62. Pilfink Passer montanus (Linnaeus, 1758) 21
63. Bofink Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 16
64. Bergfink Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 2
65. Grönfink Chloris chloris (Linnaeus, 1758) 7
66. Steglits Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 7
67. Grönsiska Spinus spinus (Linnaeus, 1758) 2
68. Gråsiska Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) 7
69. Domherre Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 1
70. Stenknäck Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 10