Äppelrosen Anne of Geierstein

Etiketter

, ,

Rubiginosa, äppelrosor, kallas så därför att bladen har en distinkt doft av äpple, särskilt efter regn. Rosa Eglanteria är ett annat namn för denna rossort och Shakespeare skriver:

        I know a bank whereon the wild thyme blows,
Where oxlips and the nodding violet grows
Quite over-canopied with luscious woodbine,
With sweet musk-roses, and with eglantine:
There sleeps Titania some time of the night,
Lull’d in these flowers with dances and delight

                               (A Midsummer-Night’s Dream)

Rosen har sitt namn efter en roman av Sir Walter Scott från 1829: Anne of Geierstein or The Maiden of the Mist, en berättelse som tilldrar sig i slutskedet av Rosornas krig (1455 – 1485).

Rosa Alba Hurdal, en Norsk Ros

Etiketter

,

Rosa Alba Hurdal

Rosen har sitt namn efter Hurdalen i Norge, där en norsk prästson planterade rosen som ursprungligen kom från Giessen i Tyskland.

Den är mycket härdig, skuggtålig och anspråkslös. I Norge kallas den även Moelsrosen eller Giessenrosen.

Under gynnsamma förhållanden kan den bli 4 -5 m hög, vilket gör den till en av de mest högväxande Albarosorna.

En annan variant av historien om hur rosen kom till Norge är att en sjöman blev förälskad i prästens dotter och det var han som förde med sig rosen till Hurdal för 150 år sedan.

I Norge är den en av de vanligaste buskrosorna medan den i Giessen numera inte återfinns alls.

Rugosorna vid Bergsunds Strand

Etiketter

,

På min äng har jag 2 Rugosa Hansa. jag kunde ha flera, för med tiden har jag kommit att älska denna ros alltmer.  Doftar underbart, blommar med stora röda välformade blommor med dragning mot violett, skuggtålig och sjukdomsresistent – och därför återfinner man henne i många parker. Vid Bergsunds strand finns det 4 buskar.

Hansa
Schaum & Van Tol (NL) 1905

Hansa betyder ‘Häger’ på forngermanska men man kan väl anta att rosen uppkallats efter medeltidens handelsförbund, Hansa.

Firman Schaum & van Tol som skapat denna nu över hela världen så kända Rugosaros hörde hemma i Boskoop, Holland, och dess verksamhet tycks bara ha sträckt sig över 1900-talets första två decennier.