Etiketter

,

På den här kartan från 1908 kan man se hur Långholmsvarfet  upptar Långholmens sydöstra udde. Citat: ”Långholmsvarvet/Mälarvarvet anlades 1685 av Skutskepparsocieteten. År 1901 tog Stockholms stad över varvet och det drevs av hamnförvaltningen 1909-1980, varefter varvet drevs vidare i privat regi.

Idag finns det inte så mycket kvar av den ursprungliga varvsverksamheten som nu bedrivs under namnet Fartygsservice Mälarvarvet AB och har sitt kontor i den här lilla byggnaden:

Det som lockade mig in på varvsområdet, vars gamla verkstäder idag till största delen upptas av en Marina, är att bogserbåten Bauge sedan några dagar ligger förtöjd vid pontonbryggan.

Bauge som byggdes i Danmark 1981 och ägs av Svitzer Marines som uflaggade henne till Bahamas. Esbjerg är en av de senaste hamnarna. Möjligen har ett ägarbyte skett nyligen, för Bauge ligger på Mälarvarvet för ombyggnad och ska sedan tjänstgöra i Stockholms hamn.

Vid samma pontonbrygga som Bauge ligger bogserbåtten Castor, en riktig veteran, byggd 1904 för Stora Kopparbergs Bergslags AB, Skutskär som SKUTSKÄR. Tugboatlers har hela livshistorien: http://www.tugboatlars.se/Castor.htm