Etiketter

, ,

Sibirisk nunneört hör hemma i södra Sibirien, Kazakstan och Xinjiang. Linné hade bett sin finländska lärljunge Erik Laxmann att sända honom frön av löjtnantshjärta. När fröerna år 1765 anlände till Hammarby visade de sig vara av en för Linné okänd art som fick det passande namnet sibirisk nunneört, Corydalis nobilis.

Nobilis – förnäm, ädel – ingår också i det namn som Linné 1753 gav lagerträdet, Laurus nobilis, vars blad sedan antiken i form av kransar förknippas med lärdom och segrar. Corydalis nobilis är alltså en förnämlig ört, som från Linnés Hammarby segerrik vunnit mark i hela Sverige.