Från första röda fjädern 26 juli ….

29 juli

31 juli

8 augusti

8 augusti

…. till nästan helt rött bröst 11 augusti