Etiketter

,

Straxt utanför Lilla Frescatis koloniförening står de där varje sommar, Praktkungsljusen. Ståtliga och guldglänsande som kungliga kandelabrar. Kungsljus är tvååriga och blommar först andra året av sin levnad. Första året är de enbart en bladrosett.