Rädda Pålsundet!

Politikernas beslut att för alltid föröda denna vackra miljö måste stoppas! Vill du agera mot beslutet? Skriv då på uppropet och gå med i FB-gruppen Rädda Pålsundet.

Video: Träbåtar i Långholmskanalen (=Pålsundet)
https://www.youtube.com/watch?v=Say7UoEOogA&t=20s  

Upprop: Var rädd om Pålsundet
Även Bakgrund, fakta och resonemang. Och många foton
http://palsundet.com/

Facebookgruppen Rädda Pålsundet
https://www.facebook.com/groups/462358324166598/?fref=mentions

* Besiktningsman.se  Förstörelsen av Pålsundet – Ett beklagligt exempel på hur Stockholms Stad nonchalerar byggsakkunskap.
http://www.anpdm.com/newsletterweb/45415F4675434A5A4074404759/42455D4570
424B5B4B7142405F4B71

Stockholms stad har valt att enbart lyssna på de utredare som säger det stadens politiker vill höra, och inte på den expertis som säger något annat. Det är ett exempel på faktaförnekelse och nonchalans mot opartisk byggsakkunskap som vi inom byggsektorn måste ta kraftigt avstånd ifrån. Ännu har inte arbetena vid Pålsundet påbörjats, och vi vill genom att sprida information om planerna (se länkar nedan) ge vårt bidrag till att så inte heller sker innan staden på ett neutralt sätt utrett vilka åtgärder som eventuellt behövs. Än är det förhoppningsvis inte för sent.”
Skönhetsrådet yttrar sig mot planerna för Pålsundet. Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand vid Pålsundet:
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Skonhetsradet/Aktuellt/Palsundet/

Samfundet S:t Erik: Öppet brev till  Trafiknämnden angående den planerade cykelbanan förbi Pålsundet
https://drive.google.com/file/d/0BxRjqaMjvvH5ZUxZZkJDREx2ZjQ/view

Medborgerlig Samling gör Pålsundet till en valfråga, april 2018
Stockholm. Sjöfartsstaden som glömde sin historia
https://medbloggen.se/2018/04/16/stockholm-sjofartsstaden-som-glomde-sin-historia/

Storstadsnatur:  Pålsundet. I varje stund en sista chans
https://storstadsnatur.wordpress.com/2018/04/16/palsundet-i-varje-stund-en-sista-chans/

Per Gudmundsson SvD: Rädda Pålsundet
https://www.svd.se/radda-palsundet

Rebecca Weidmo Uvell: Miljöpartiet ödelägger Pålsundet
https://uvell.se/2018/04/09/miljopartiet-odelagger-palsundet/

Mitt i Södermalm: Pålsundsbåtägarna ger inte upp om sin hamn
https://mitti.se/nyheter/palsundsbatagarna-inte-hamn/?omrade=sodermalm

Sveriges Radio: Hård kritik mot trädfällning längs Pålsundet
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6838983

Sveriges Radio: Pålsundet byggs om trots protester
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6890054

Lars Epstein: Alla träd huggs ner enligt stadens plan
https://www.dn.se/blogg/epstein/2017/06/22/alla-trad-langs-palsundets-sodra-strand-huggs-ned-enligt-stadens-plan/

Södermalmsnytt: Rädda de oersättliga värdena vid Pålsundet
https://www.stockholmdirekt.se/debatt/debatt-radda-de-oersattliga-vardena-vid-palsundet/repqkt!1rfiupkTtzCBOTOZds4pLw/

Åtgärderna är så omfattande att …https://www.facebook.com/heleneborgsbatklubb/videos/vb.183065421629/101551928
27226630/?type=2&theater

 Heleneborgs båtklubbs skrivelse till Länsstyrelsen i Stockholm april 2016
Anhållan om föreläggande att söka tillstånd för vattenverksamhet beträffande stabilisering av strandkanten vid Söder Mälarstrand.
https://www.facebook.com/groups/462358324166598/permalink/482646208804476/

Fullmäktiges beslut rörande Pålsundet
https://www.facebook.com/groups/462358324166598/permalink/480192125716551/

VIDEO

Träbåtar i Pålsundet
https://www.youtube.com/watch?v=Say7UoEOogA

Vi som älskar träbåtar
https://www.facebook.com/tonie.herteby/videos/10156143006578928/

Festdag i Pålsundet
https://www.youtube.com/watch?v=GZDaoZ0XfN0

Pålsundet i Stockholm
https://www.youtube.com/watch?v=7ukfUNlqYXk

Pålsundet augusti
https://www.youtube.com/watch?v=3s49Eqfy-rc

En dömd idyll
https://www.youtube.com/watch?v=7ukfUNlqYXk&t=85s