Etiketter

, , , , ,

Några av träden vid Pålsundet.

Det är ju inte bara de här träden som försvinner från Pålsundet, utan för att ge plats åt en bred cykelbana mellan gångvägen och bilvägen så ska båtarna FÖR ALLTID BORT. Pålsundet kommer INTE att återställas till vad det var.

”Stockholm är en stad med flera stora vattenrum, men med desto färre smala kanaler. De få oförstörda av dessa, där Pålsundet utgör en av de finare, är därför extra viktiga att värna. Riddarholmskanalen är ett skräckexempel på hur ett kanalrum kan förstöras med höga betongmurar istället för växtlighet.

Det kan inte vara meningen att prioriteringen av cyklister ska innebära en nedprioritering av parkrummet runt Pålsundet. Istället måste detta innebära att ytorna för biltrafik får minskas till förmån för cykelpendlingsstråket.”   /Heleneborgs Båtklubb i skrivelse till Rådet till skydd för Stockholms skönhet

NI POLITIKER som inte till fullo förstod de katastrofala konsekvenserna av det beslut ni tog– verka för att beslutet rivs upp och att andra lösningar beaktas. Det finns flera förslag på lösningar där miljön skonas.

Konsekvenserna av det här beslutet kommer inte att lämna folks sinne, utan på samma sätt som Klarakvarterens förintande är negativt förknippad med dåtidens politiker, så kommer förintelsen av denna vackra historiska miljö vara förknippad med dagens ohörsamma politiker, särskilt då med Miljöpartiet som gått i spetsen för att driva fram beslutet.

Tänk om! Rädda Pålsundet!

Skriv gärna på uppropet:
http://palsundet.com/