Etiketter

, , , ,

Dubbeltrast är en ovanlig gäst i Stockholm, men i Bergianska Trädgården finns det mistel och det är just vad dubbeltrastar gillar, så en har blivit stannandes där i vinter och den har fullt sjå att sjasa bort matkonkurrenterna – sidensvansar.

På latin heter dubbeltrast Turdus viscivorus  Turdus är det namn som kommer igen hos alla trastfåglar medan ”viscivorus” är sammansatt av det latinska orden för mistel, viscum, och äta, vorare, så betydelsen blir: trasten som äter mistel. (Fageln.se)