Etiketter

, , ,

 

Bogserbåten Rolf, byggd 1906 på Thorskogs varv vid Götaälv. K-märkt

Bogserbåten Örjan, byggd 1956 vid Hammarbyverken AB i Stockholm

Bogserbåten Tom, byggd 1968 vid Wärtsilä i Helsingfors

M/S Tom

Arbetsbåten Jarl fungerar också som bogserare