Etiketter

,

På min äng har jag 2 Rugosa Hansa. jag kunde ha flera, för med tiden har jag kommit att älska denna ros alltmer.  Doftar underbart, blommar med stora röda välformade blommor med dragning mot violett, skuggtålig och sjukdomsresistent – och därför återfinner man henne i många parker. Vid Bergsunds strand finns det 4 buskar.

Hansa
Schaum & Van Tol (NL) 1905

Hansa betyder ‘Häger’ på forngermanska men man kan väl anta att rosen uppkallats efter medeltidens handelsförbund, Hansa.

Firman Schaum & van Tol som skapat denna nu över hela världen så kända Rugosaros hörde hemma i Boskoop, Holland, och dess verksamhet tycks bara ha sträckt sig över 1900-talets första två decennier.