Etiketter

, , , , , , ,

/ Painted lady    (Click to enlarge)

”Tistelfjärilen överlever inte den svenska vintern. Den klarar faktiskt inte ens av vintern i Sydeuropa utan de tistelfjärilar vi ser i Sverige har sitt ursprung i Nordafrika, vissa år kommer även immigranter från Centralasien” skriver Jordbruksverket.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/
mangfaldpaslatten/fjarilariodlingslandskapet/tistelfjaril.4.37e9ac46144f41921cdfb7
6.html

Tistelfjäril-DSCN5545 Tistelfjäril-DSCN5552 Tistelfjäril-DSCN5555