Etiketter

, , ,

…. Rugosarosorna vid Knapersta

/ How lovely they smell, the Rugosaroses at Knapersta