Etiketter

, , ,

/ The towers of Högalidskyrkan  is supposedly financed by two sisters and since one of them had a little bit less money, her tower is somewhat lower. Anyhow, that is the story we like to tell about this National-Romantic church that´s only 100 years old. 

Nu förhåller det sig tydligen som så att arkitekten Tengbom valt att ge de två tornen olika utformning i tanken att det norra tornet, det man ser mest av på mina foton, representerar lagen och aposteln Ansgar medan det andra tornet representerar Olaus Petri. Ansgar har en kyrktupp i toppen, vilket man med litet god vilja kan se på fotona. Båda tornen är lika höga, 84 meter. Infon kommer från Wikipedia.