Etiketter

, , , , , , , , ,

Fjällnära kor – cows from the North of Sweden. This type of cow is very friendly and affectionate and also very corageous – it has no fear of wolfs. http://www.skansen.se/sv/artikel/fjallnara-ko

Jämtget – also a breed from the North, risking to get extinct as many local breeds. http://www.skansen.se/sv/artikel/jamtget

Om fjällkon kan man bl.a. läsa: ”Fjällko är snälla djur men kan bli förfärligt ilskna när det gäller att försvara sig mot varg och andra rovdjur. När andra djur som älgar och hästar flyr när de känner lukten av  björn eller varg, går fjällkon till anfall med ett råmande skri.”

Att på Skansen få klia kor i pannan är ett nöje som väcker starka barndomsminnen.