Etiketter

, , , , , ,

…… hade jag felaktigt kallat för paradisäpplen, om jag inte kollat på nätet.
Bärapel, Malus baccata,  är det namn det går under idag. På engelska Sibirian crabapple och på franska Pommetier de Siberie colonnaire

Med tanke på närheten till Linnés Hammarby SO om Uppsala, så skulle man kunna fantisera om att bäraplarna på Reimersholme härrör från Linnés röda och gula sibiriska äpplen, men med allra största sannolikhet kommer de istället från någon nutida handelsträdgård. Linné fick arten Sibiriskt äppelträd på 1760-talet av den finske naturhistorikern Erik Laxman som gjorde insamlingsresor i Sibirien: http://www.botan.uu.se/vih/vih_malubac.html