Etiketter

, , , , , ,

…… och andra insekter. / Senecio sarracenicus attracts butterflies and other insects

Påfågelfjäril, Inachio io

påfågelsöga-1 påfåhelsöga-3

Rovfjäril eller Rapsfjäril? Pieris rapae or Pieris napi?

Vit-fjäril-DSCN5601 vit-fjäril-DSCN5602d_redigerad-2

Jordhumla, Bombus terrestris

Humla