Etiketter

, ,

Solen glimmar blank och trind,
Vattnet likt en spegel;
Småningom upblåser vind
I de fallna segel
C.M. Bellman
Fredmans Epistel N:o 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769.

Mälaren-DSCN2775s