Etiketter

, , , , , , ,

Bilfärjan Dunder i Riddarfjärden, nära Mälarvarvet på Långholmen,  på väg till Kolsyrefabriken vid Liljeholmsviken. 2009 fotograferade jag Dunder för första gången och vi har setts många gånger sedan dess.  http://sparrownest.se/Bogserb%C3%A5tar%20A%20-%20M.htm

Dunder-IMG_2273

Dunder är fortfarande knuten till arbetet med Citytunneln, men vissa dagar syns han förankrad vid Kolsyrefabriken och har således fått utökade arbetsuppgifter. Vad de består i har jag försökt klura ut och jag föreställer mig att det kan röra sig om att rensa ut i Kolsyrefabriken.

Dunder-PB240003

Kolsyrefabrikens framtida öde är fortfarande osäkert. Det glädjande är att Nyréns arkitektkontor som 2008 gjorde en antikvarisk förundersökning menar att byggnaden är av stort kulturellt värde: ”Byggnaden representerar både kontinuitetsvärden, unicitetsvärden, arkitektoniska värden och samhällshistoriska värden.” Precis som jag så ser man byggnadens form och färger som estetiskt mycket tilltalande. http://www.utkiksbacken21.se/images/Antikvarisk.pdf

Dunder-PB240001

Dunders arbetskompis SubSea III kommer på besök.

SubSea-IMG_1892

.