Etiketter

, ,

Adopterade Rumänska gatuhundar vid ljusmanifestationen utanför Rumänska Ambassaden den 14 september. Rumänien har just antagit en lag gällande slakt av alla gatuhundar inklusive de som har ägare men ej är kopplade. WSPPA skriver: ”Denna masslakt av hundarna saknar medkänsla och trotsar de värderingar och respekt för livet som vi normalt förväntar sig av EU: s medlemmar. Europeiska gemenskapen har till uppgifgift att skydda dessa värden, och WSPA kommer att samla alla parter att agera i enlighet med dessa och kräva ansvarsskyldighet för dem som inte gör det.”.

Mina egna Rumänska gatuhundar, Danne och Mickel Räv, vid Halvmarathon senare på dagen. Å, dessa underbara Rumäner!