Etiketter

, ,

Nog är väl ändå de flesta idag överens om att Münchenbryggeriet representerar en väldigt vacker byggnadsstil och att det är en stor lycka att rivningsplanerna stoppades. Renässansstil från 1896 säger Wikipedia att det rör sig om. I Wikipedia kan man läsa om bryggeriets historia och hur det gick i valet 1976 för det parti som mot folkopinionen fortsatte att driva fram en rivning. Det där skriver jag med udd mot Centerpartiet som trots folkopnionen fortsätter att driva frågan om en bro till Årsta Holmar. Ja, bron är nu t.o.m. budgeterad. http://www.skrivunder.com/nej_till_broforbindelse_till_arsta_holmar#sign
http://www.facebook.com/#!/NejTillBroTillArstaHolmar