Etiketter

, , , , , , , ,

Så här på håll kan man knappt se att det är Stockholms Hamnentreprenads strandrensningsbåt som kommer med en ponton. Att träden vid kajkanten i Liljeholmen håller på att få höstfärger är dock svårt att missa.

Det står en traktor på pråmen, som säkerligen liksom strandrensningsbåten tillhör Stheab. Östanvik ligger som så ofta och lossar sin lass vid Cementa.

Här sker så ett möte med grusbåten Solskär. Och allt utspelar sig i Liljeholmsviken en ganska grå höstmorgon.