Etiketter

, , , , , , ,

Sjöfartsverkets arbetsbåt Gina på väg in i Liljeholmsviken.  Gina är en aluminiumbåt med katamaranskrov, normalt stationerad i Södertälje. Av bilderna kan man dra den korrekta slutsatsen, att flanörer här på Gröndalssidan inte stängs ute från vatten och båtar av stängsel och lås.  Tänks om det vore så också på vår sida av Liljeholmsviken!!!

  

Också bogserbåten Jarl, här vid Reimersholmes nordvästra udde, ägs av Sjöfartsverket.

När Danne kom till Sverige hösten 2011 var broar jätteläskiga och bryggor ett nej-nej. I våras beslutade han sig för att bryggor är helt OK att gå ut på, men här tyckte han att det var lite otäckt osäkert.  Bara en liten stund dock.

Så här ser Gröndals Båtklubb ut, från Reimersholme och på nära håll. Att klubben initierades av Elof ”Loffe” Johansson och annan trevlig klubbhistoria finner man här: http://www.grondalsbatklubb.brfnet.org/?rID=1059&page=batklubbens-historia

Men innan vi kom hit Danne och jag, så hade vi suttit och kontemplerat en stund nere vid vattnet mellan Skeppsmyran och båtklubben. Åt höger såg vi då Kolsyrefabriken och åt vänster såg vi Reimersholme och Bergsunds Strand.

Alltid trevligt med nya vyperspektiv av det man ser dagligen. Straxt före Essingeleden ter sig Lilla Essingen så här. Vackert.  Men ur perspektivet ljudmiljö ….. avsaknaden av träd framför bostadsrätterna måste väl ändå göra att den enormt starka ljudmattan från Essingeleden känns besvärande och tröttande för de boende. Eller?

På utsiktsbergets topp snurrade en blomfluga runt och satte sig en stund i en fibbla.

Javisst, ja. När vi satt och kontemplerade vid stranden dök den här kråkfamiljen upp. Deras revir sträcker sig till Reimersholme över Liljeholmsviken så de betraktar mig som en säker födokälla.