Etiketter

, ,

Förr la jag sällan märke till bergenia, nu ser jag den överallt. Att jag nu uppmärksammar hur den ser ut och växer, beror på att jag förstått att bergenia lämpar sig alldeles utmärkt för också skuggiga lägen, alltså inte bara på soliga stenhällar. Dess växtsätt med luftrötter som klarar magra jordar gör att den går att plantera under träd och det är vad jag har börjat göra på Rosängen i förhoppning att den ska bilda mattor som tål skugga och torka och håller ogräs borta. Ännu ett 10-årsprojekt.

Fotot är från Koloniträdgårdarna.

I Långholmens Koloniträdgårdar finns den ljusa varianten av Våriris, Iris reticulata. Den har tillnamnet Natascha och är resultatet av en holländares korsförökning.

Iris reticulata är vildväxande i Kaukasien – Turkiet, Georgien, Iran och Irak.

Och så var det någora buskar med något vackert grått på. Den här gången vågar jag inte ens knysta om vilken sorts lav det är. Om det nu inte är så enkelt att det finns en med namnet vitgrå lav.