Etiketter

, , , , ,

Tussilagon spirar upp i gräsmattan. Jag tycker att deras stora blad – som poppar upp senare –  är paranta, så jag låter dem stå kvar tills mjöldaggen gör dem fula på sensommaren.

Våriris, Iris reticulata, är en väldigt vacker vårväxt med sina vältecknade blomblad och fina blå färg. De finns i både mörkare och ljusare blått, men jag föredrar den här blåa färgen.

En koltrast sitter straxt utanför ängen och tittar in i Folkskolans nya runda hus vid Fasta Paviljongen.

Här uppe på fängelsemuren fanns förr en vaktkur. En ledning löpte längs järnstaketet och den gick till fångvaktarnas bostäder i Gråbo, det gråa huset vid Strandbadet.  Vid fara ryckte vakterna här uppe i ledningen och då ljöd larmklockor hos vakterna i Gråbo, som genast skyndade till undsättning.

Vid Pålsundet sitter en annan koltrast och ser stilig ut.