Etiketter

, , , , , , , , ,

I den här busken sitter det alltid ett gäng pilfinkar.

Och några enstaka gråsparvar. Det här är en hona.

Husväggen bakom pilfinken är Sjötullens. Och buskarna – buxbom  – omgärdar koloniträdgårdarna.

Hasseln har fått hängen. Den här hasseln växer inte långt från Västerbron i backen upp mot Friluftsteatern.

Eurocarriern Inge J har inte lördagsledigt från utgrävningarna av Söderströmstunneln utan kör på som vanligt. I bakgrunden syns Stora Essingen.