Etiketter

, , ,

Om jag hade gått hemifrån 10 minuter tidigare, så hade jag fått en bra bild på bogserbåten Ted, som i ganska hög fart just lämnat Liljeholmsviken, medan Danne och jag i ganska låg fart rörde oss längs Långholmsviken.

Inga stora stenbumlingar från grävningarna av Citytunneln idag utan bara vad man närmast kan kalla småsten. Jag vet inte var Inge J dumpar stenarna, vet bara att hon/han svänger till höger före Essingeleden och rundar Lilla Essingen. DN-skrapan straxt t.h. om Ryska Ambassaden och bakom Inge J ser verkligen ut som en skyskrapa.

Men ur ett annat perspektiv – som det jag igår hade på Kungsholmen – så, ja, hade den krympt. Mycket.