Årets första kajaktur kan det här va´. Med kosan ställd mot Essingeleden. På den tiden som jag paddlade kallade jag för Långtradaren – körde inte fort men långt.

En gråtrut färdas med ganska god fart i riktning mot Norrström. Ryggen mot färdriktningen.

Och det här är …..

…. en Större hackspett i ett träd nära Friluftsteatern.

En bit bort sitter en ringduva, för mig den första för året på Långholmen.